Toplama

         Ambalaj atıkları toplam katı atık içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ambalaj atıkları cam, plastik, metal, kağıt ve kompozit gibi malzemelerden imal edildiğinden geri dönüşebilir niteliktedir. Geri dönünüştürülen ambalaj atıkları üretime sokularak ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kaynağından çöpten ayrı olarak toplanması ve temiz bir şekilde geri dönüşüm endüstrisine ulaştırılması gerekmektedir.

          Firmamız kaynağında ayrı toplama uygulamalarında, ambalaj atıklarının toplanabilmesi için konteyner, kumbara, iç mekan kutuları ve geri kazanım torbalarını kullanmaktadır. Kaynağında ayrı toplama işlemiyle ambalaj atıkları çöpe karışmadan toplanarak Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimize getirilmektedir.

         
Ayırma

          Özkartallar Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıklarıda alt gruplara ayrılmaktadır. Örneğin ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak, geri dönüşüm sanayisine sevk edilmektedir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık göstermektedir.

          Ayırma tesislerine getirilen ambalaj atıkları, yükleme bandı vasıtasyıyla ayırma bandına alınır. Bandın iki yanında her biri ayrı bir malzeme grubunu ayırmakla görevli personeller bulunmaktadır. Ayırma personelleri, bant üzerinden geçen ambalaj atıklarını türlerine göre ayırmakta ve bandın altında bulunan bölmelerde biriktirilmektedir. Bölmelerde biriken ayrılmış ambalaj atıkları presleme ünitesine alınır. Preslenen ambalaj atıkları türlerine göre istiflenir ve ilgili geri dönüşüm tesisine sevk edilmek üzere depolanır.

         
HiZMETLERiMiZ
Geri Dönüşüm

          Özkartallar Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma tesislerinde balyalı halde geri dönüşüme hazır hale getirilen kağıt atıkları forkliftler ile kamyon ve/veya tırlara yüklenerek lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.

          Konveyör bantlar ile taşınan kağıtlar, pulper adı verilen havuzlar içerisinde selüloz ve kimyasal malzemeler ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Bu işlem belirli bir sıcaklıkta gerçekleştirilir. Aynı zamanda kağıtlar şle beraber gelen yabancı maddeler de bu havuzlarda temizlenir.

          Hamur haline getirilmiş kağıtlar, içerisindeki küçük çaplı yabancı malzemelerden ayrıştırılmak amacı ile eleklerden ve kum tutucularından geçirilir. İçerisindeki su oranı yüksek seviyede olan kağıt hamuru, mürekkep v.b. malzemelerden temizlenmek amacıyla tekrar yıkama prosesinden geçirilir. İçerisindeki tüm yabancı maddelerden ayrıştırılan kağıt hamuru, kurutularak içerisindeki sıvı oranı azaltılır. Silindirler vasıtasıyla istenilen ürüne ulaşmak amacıyla kurutulan kağıt hamuru üzerine nihai ürünü oluşturacak şekilde yeni katmanlar yapıştırılır. Son şekli verilen kağıt, büyük makaralara sarılarak kesimhaneye iletilir. Gelen siparişler doğrultusunda kesimhanede son şekli verilen atık kağıttan üretilmiş kağıtlar, ambalaj fabrikalarında, matbaalarda kullanılmak üzere stoklanır.

" Temiz Çevre, Düzenli Yapılaşma, Uygar Toplum "

© 2015 - Özkartallar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.