KALİTE YÖNETİMİ

Vizyonumuz - Misyonumuz

>   Müşteri İsteklerini Doğru Algılayarak Zamanında, Uygun ve Eksiksiz Karşılamak,

>   Güncel Teknolojileri Kullanarak Verimliliği ve Yüksek Kaliteli Hizmeti Sağlamak,

>   Yasal Mevzuatlara ve Gerekli Standartlara Uymak,

>   Çalışanlarımıza İhtiyaç Duyulan Eğitimleri Vermek ve Sürekliliğini Sağlamak,

>   Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirerek Kurum İçi ve Kurum Dışı Etkin İletişimi Sağlamak,

>   Entegre Yönetim Sistemi Standardına Uygun Çalışmak,

>   Bütün Çalışanların Katılımı ile Entegre Yönetim Sisteminin Sürekliliğini ve Gelişimini Sağlamak,

>   Çevresel Etkilerin; Türlerini ve Zararlarını Tespit Etmek, Kirletici ve Olumsuz Etkileyici Unsurları gidermek İçin Gerekli Çabaları
Göstermek ve Sürekli Kılmak,

>   Her Türlü Faaliyetlerimizde Ulusal ve Uluslar Arası İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerine Riayet Etmek, Risk Oluşumlarına Karşı Gerekli
Tedbirleri Almak,

>   Kurum ve Kurumsallaşma Kültürünü Oluşturarak, Sürdürülebilirliği Sağlamak, Olarak belirlenmiştir.
     

             Özkartallar İnşaat'da, kalite çalışmaları ISO 9001:2008 kalite yönetim standardı çerçevesinde yürütülmektedir. Buna bağlı olarak
firma içerisinde ki tüm prosesler, önceden elde edilmiş tecrübe ve bilgi birikimi ışığında hazırlanmış prosedür ve iş talimatlarına uygun bir
şekilde yapılır, kayıt altına alınır ve arşivlenir.

SERTİFİKALAR

" Temiz Çevre, Düzenli Yapılaşma, Uygar Toplum "

© 2015 - Özkartallar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.