KENTSEL ATIK YÖNETİMİ

Evsel Atıklar

Evsel atıklar tüketiciler tarafından üreticilerden satın alınan ve tüketim sonrası ortaya çıkan ve geneli ambalaj atıkları tarafından oluşan atıklardır.

Ambalaj atıkları plastik, karton, alüminyum, ahşap olarak genelleştirilebilinir.

Evsel atıklar’ın toplama işlemi Belediyeler tarafından gerçekleşir ve belediyeler tarafından
geri dönüşüm tesislerine nakil edilir.

Evsel Atıklar Evde Nasıl Ayrıştırılır.

İş sürecinin kolaylaşması açısından ufak konteynerler oluşturabilirsiniz.

Plastik, Metal, Kağıt için ayrıştırma gerçekleştirebilir ve atık toplama günlerinde belediyeniz tarafından tahsis edilen araç yetkililerine teslim edebilirsiniz.

Endüstriyel Atıklar

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

İnşaat Atıklar

Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.

Ambalaj Atıklar

Katı Atıkların içindeki; kâğıt, karton, plastik, metal ve cam gibi yeniden değerlendirilebilir atıklardır.

Tıbbi Atıklar

Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve diğer atıklardır." Temiz Çevre, Düzenli Yapılaşma, Uygar Toplum "

© 2015 - Özkartallar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.